• White Facebook Icon
  • White LinkedIn Icon

Nevšímal, a.s.

Kolínská 295
288 02 Nymburk

info@nevsimal.cz
Tel.: +420 325 512 090

 

IČO: 257 27 133
DIČ: CZ 257 27 133

© 2019 by Nevšímal, a.s.

Asset 13_300x-8.png

V souvislosti s účinností Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR) jsme přijali a aplikovali dostupná technická a procesní opatření, která zabezpečí data našich zákazníků a dodavatelů (obchodních partnerů), která potřebujeme k bezprostřednímu vykonávání naší činnosti. V této souvislosti jsme uveřejnili na našich webových stránkách Politiku ochrany osobních údajů naší společnosti. 

 

K této problematice nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@nevsimal.cz.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Inovace produktu a procesu lehkého obvodového pláště“, reg.č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/15_014/0004308, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Předmětem projektu je pořízení technologií, HW a SW pro zavedení inovovaného procesu výroby, kterým bude možné vyrábět inovovaný produkt – modulový protipožární systém (kombinace modulového fasádního systému a protipožárních skel), který bude následně uváděn na trh. Vývoj produktu i procesu je výsledkem vlastní činnosti společnosti při dílčí součinnosti externích odborníků.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Rozšíření a modernizace výrobních kapacit společnosti pro výrobu lehkých obvodových plášťů, protipožárních systémů a interiérů ve společnosti Nevšímal, a.s.“, reg. č. CZ.01.2.06/0.0/0.0/15_038/0006969, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Hlavním předmětem projektu je pořízení nového strojního vybavení a manipulační techniky, která umožní rozšířit výrobní portfolio a výrobní kapacitu, zajistí její flexibilitu v rámci plánování kapacit a operativního řešení výroby pro realizaci staveb  lehkých obvodových plášťů i s nestandardními rozměry, protipožárními systémy s atypickými požadavky a řešení interiérů. Realizace projektu přispěje k udržení pozice společnosti Nevšímal, a.s. jako dodavatele lehkých obvodových plášťů.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vzdělávání zaměstnanců firmy Nevšímal, a.s.“, reg.č. CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005014, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Zaměstnanost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.

Cílem projektu je vzdělávat zaměstnance firmy v plánovaných aktivitách a dosáhnout tak požadované úrovně znalostí, dovedností a kompetence zaměstnanců. To zajistí firmě možnost plnit nové a náročnější úkoly tak, aby byl předpoklad získání a udržení konkurenceschopnosti, požadovaného rozvoje firmy a trvalého stabilního postavení na trhu.

 

Firma potřebuje být schopna pružně a rychle reagovat na změny a nové trendy na trhu, čehož nelze dosáhnout bez trvalého rozvoje zaměstnanců.

Projekt "Vývojové a zkušební centrum fasádních systémů a výplní stavebních otvorů", reg. č.: CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_092/0009141, byl spolufinancován Evropskou unií.

Cílem projektu je vybudování nového výzkumně vývojového centra v areálu společnosti Nevšímal, a.s. a následné dovybavení potřebnými technologiemi k výzkumně vývojové činnosti a testování.

Naše společnost realizuje projekt s názvem „Vývoj systému inteligentní interiérové příčky“, reg. č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/16_084/0009217, který je předložen ke spolufinancování z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, tedy ze zdrojů Evropské unie a státního rozpočtu ČR.Vývoj a výzkum speciální interiérové příčky ve společnosti Nevšímal, a.s.